Tjänstekonsulten – Ditt mervärde

Delmål 1 är igång!!!

Man kan göra förändringar på olika sätt. Det beror naturligtvis på vilken typ och hur stor förändring det handlar om. Men att jobba ihop med en kund som är noga med att få med alla och att göra det på det sättet att samtliga parter känner sig delaktiga är en ynnest.

Den lyxen har jag i mitt uppdrag med ICA Kvantum och ICA Hajen i Varberg.

Vår resa började för ca 1 år sedan, och självklart har det inte varit ett aktivt arbete under året. När vi påbörjade diskussionen var det inte i rätt läge att dra igång projektet utan det fanns annat som behövde vara på plats innan vi påbörjade projektet att modernisera städet och allt runtom det.

I början av november startade vi vår resa på riktigt och det med;

Genomlysning av städverksamheten

 • Analysera nuvarande rutiner
 • Analysera besöksflödet i butiken
 • Analysera nuvarande uppdragsbeskrivningar, kravställningar, regelverk och övrig dokumentation
 • Se över utrustning, kem, maskiner, dukar osv
 • Vad är kraven och önskan om hur resultatet ska vara?
 • Samla ovan i;
  • Metodbeskrivning
  • Städschema per dag
  • Kvalitets-/uppföljningsrutin
  • Utrustning specifikation
  • Periodiskt skötselschema

Detta landade sedan i en kalkyl per butik och handlingsplan.

Målet var klart från början!

”Vi vill använda ånga istället för kem, vara så kemfria som möjligt, och är väldigt intresserade av robot och all teknik som kan underlättande för personalen och göra att resultatet blir bra”.

Kort sagt Effektivisera på alla punkter;

 • Arbetsmässigt (för att minska belastning)
 • Tidsmässigt (för att minska stress)
 • Kostnadsmässigt

Det började med en del kartläggning mm och följdes av vilken utrustning som kunde möte de krav de hade.

Jag har varit på plats i stort sett varje dag sedan 3 veckor för att tillsammans med personalen skruva på scheman, anpassa rutiner och bara prata om förändringarna över en kopp kaffe.

Valet av digital utrustning landade i Clean Pilot från Datec och övrig utrustning samlades och levererades från Orbotech som varit ett stort stöd i projektet, många tack.

Och nu har vi nått delmål 1 och gått igång med;

 • Nya städscheman som är specade per dag
 • Ansvarsfördelning
 • Rutiner av olika situationer, ex för stängning, vid ev sjukdomsfall mm
 • Olika Rekolavagnar med Reflexsystemet
 • Ångmaskin ihop med Ultrarent vatten och Terzano
 • I-mop

Städarna tycker att det gått lite långsamt och tycker att det är gott att det äntligen är igång med både nya rutiner och utrustning.

Övrig personal tycker att det är väldigt spännande och är glada att städarna får bra förutsättningar att utföra arbetet, rutinerna och ansvarsfördelningen är ju all personal berörd av

Det är så roligt och fint att se!

Detta skall firas idag på Alla Hjärtansdag med vaniljhjärta och så laddar vi för;

 • Delmål 2 Robotiseringen
 • Delmål 3 Digitaliseringen