Tjänstekonsulten – Ditt mervärde

Konsult

 • Genomlysning av organisation eller del av organisation
 • Sakkunnig resurs vid upphandlingar både för upphandlande part eller för den som vill svarar och även efterarbetet med implementeringen.
 • Sakkunnig resurs vid anbudsförfrågningar och implementationer
 • Affärsutveckling och försäljning
 • Driftledning
 • Produktutveckling

Föreläsningar

 • Ledarskapets betydelse i teamet
 • Ledarskaps i en förändringsprocess
 • Teamutveckling
 • Min roll i ett team
 • Psykosocial arbetsmiljö och vad det verkligen innebär
 • Dessa föreläsningar kan hållas som ren föreläsning eller som inspiration med en lättsam input

Moderator

 • Leda paneldebatter eller hålla i ett helt konferenspass med flera olika talare

Utbildningar

 • Städa kemfritt
 • Grundläggande städutbildning (Vuxenutbildningar 20 veckor m praktik)
 • Företagsanpassade städutbildningar på plats
 • Golvvårdsutbildning
 • Specialinriktningar kan sättas ihop utifrån behov

Kontakt

Lotta Nygren
0736-20 15 00
lotta@tjanstekonsulten.se

Kyrkogatan 22
302 42 Halmstad