Utbildning

Tjänstekonsulten Syd AB erbjuder olika typer av utbildningar inom städning.

Utbildning inom alla delar av städ

  • Introduktionsutbildning; grundläggande delarna av städ
  • Totalstädutbildning
  • Företagsanpassad utbildning
  • Branschanpassad utbildning, exempelvis hotellstäd
  • Kem utbildning; vilka kem används var och hur doserar jag
  • Ergonomi
  • Arbetsmiljö
  • Service
  • Rutiner och Metoder; jobbar också på konsultbasis med det i vissa fall

Vi har hållit utbildningar för Faluns kommun för att hjälpa nyanlända att komma in i vår bransch och komma i arbete. I det fallet var utbildningarna på 20 veckor och innehöll även yrkessvenska.

Vi har haft utbildningar i Göteborg och SAM jobb med liknande upplägg.

I Malmö har vi varit inhyrda på Lernia för liknande utbildningar.

Nu utbildar vi personal på Supplies Direkts butik i Göteborg inom städ-kem och utrustning.